Türkçe  English  Arabic       
        
HOME PAGE           COMPANY          PRODUCTS          CASTING?                                                                                                   QUALITY           DOCUMENTS          CONTACT US
Information
 Company
 Casting Production
 Documents
 Customer Services
 Quality
 Arge
 Human Resources
 Metallurgy Library
 Machining Manufacturing
Statistic
     Online Person 1
     Today                      16
     Yesterday 66
     General Visitor 48442
Quality
   
 

İşlem:  Sıvı metalin C,Si ve Ceş değerliği Heraeus Electro –nite Multi –Lab cihazıyla tespit edilir.

 

 

İşlem:  İstisnasız her şarj için döküm işlemi öncesi sıvı metalden minimum bir kere çil numunesi alınır ve numunenin OBLF marka spektrometre’de kimyasal analizine bakılır. Alınan çil numunesinin Spektral analizi standartlara uygun ve Multi Lab’dan ölçülen değerlerle uyum sağlıyorsa döküm işlemine geçilmesine onay verilir. Spektral analiz sonucunun istenilen değerlerde gelmemesi durumundaysa sıvı metal içerisine gerekli ilaveler yapılır ve tekrar çil numunesi alınır. İstenilen analiz değerlerine ulaşılana kadar işlem tekrarlanır.

 

İşlem: Ürünler sevk edilmeden önce mikroyapı ve sertlik numunesi alınır. Mikroyapı incelemesi için alınan numune Metkon marka polisaj makinesinde zımparalanıp parlatılır.

 

İşlem:  Polisaj makinesinde parlatılan mikroyapı numunesi mikroskopta incelenir.

 

İşlem: mikroskopta incelenen mikroyapı görüntüsü bilgisayara aktarılarak  grafit tipi, nodülleşme oranı, nodül sayısı, perlit- ferrit faz oranları gibi. mikroyapısal nitelikleri belirlenir.